Euroopa rehvimärgistus

260px-eu

 

KÜTUSESÄÄSTLIKKUS

KÜTUSESÄÄSTLIKKUS

7 klassi alates A-st (enim säästlik) kuni G (vähim säästlik). Üheks mootorsõiduki kütusesäästlikkust enim mõjutavaks teguriks on rehvi veeretakistus. Rehvi veeremist takistab eelkõige tema deformeerumine veeremise käigus, mis toob kaasa energiakao soojuse kujul. Mida suurem on deformatsioon, seda suurem on rehvi veeretakistus ning seda rohkem kütust on seeläbi vaja sõiduki edasi liigutamiseks kulutada. Teisisõnu, väiksem veeretakistus tähendab väiksemat kütusekulu ning seeläbi väiksemaid sõiduki poolt õhku paisatavaid emissioone sh CO2-e. Mõju erineb sõltuvalt sõidukist ja sõidutingimustest. Sellegipoolest võib erinevus G- ja A-klassi täiskomplekti rehvide vahel olla kuni 7,5%* ning veokite puhul isegi rohkem.

*Allikas: Euroopa Komisjoni mõju hindamine SEK (2008) 2860.
 

MÄRGHAARDUMINE 

MÄRGHAARDUMINE

7 klassi alates A-st (parim märghaardumine) kuni G (halvim märghaardumine). Rehvi peamiseks ülesandeks on tagada turvalisus kõikides tingimustes. Märghaardumine on üheks kõige tähtsamaks töönäitajaks, mis näitab rehvi pidurdusvõimet märjal teepinnal. Mõju võib sõidukist ja sõidutingimustest sõltuvalt olla erinev. Sellegipoolest võib täispidurdannise korral G- ja A-klassi täiskomplekti rehvide vaheline erinevus olla kuni 30% lühem pidurdusmaa (näiteks tüüpilise sõiduauto puhul võib see võrduda kuni 18 m lühenna pidurdusmaaga)*. 18 meetrine pidurdusmaa erinevus on umbes 4 autopikkust. Teie endi ja teiste liiklejate ohutuse huvides on soovitatav kasutada kõrget haakuvustaset.

*Allikas: Euroopa Komisjoni mõju hindamine SEK (2008) 2860.
 

VÄLINE VEEREMISMÜRA

VÄLINE VEEREMISMÜRA

Liiklusmüra on väga tähtis keskkonnaprobleem. Müra tugevus sõltub Iiikluse intensiivsusest, sõiduki tüübist, sõidumaneerist ning rehvi ja maantee omavahelisest toimimisest. Välise veeremismüra tasemed on jagatud kolme kategooriasse ning mõõdetakse detsibellides (dB) võrrelduna uute, 2016. aastal jõustuvate Euroopa rehvide välismüra tasemetega. Müra piktogramm näitab kategooriaid samas, kui pikto-grammi kõrval olev must nool tähistab müra taset absoluutväärtusena.

1 must helilaine (= 3dB, mis on juba väiksem kui tulevane Euroopa piirväärtus)
2 musta helilainet (= juba vastavuses tulevas Euroopa piirväärtusega)
3 musta helilainet (= vastavuses tulevas Euroopa piirväärtusega)

Pange tähele, et rehvi väline veeremismüra ei ole seotud sõiduki sisemüraga.

 

Pit-Stop Rehvikeskus Punane 48, Tallinn 13619  Müügisaal: 6 339 200  E-post: info[@]pit-stop.ee